De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

donderdag, januari 06, 2005

Aankoop woning: registratierecht en onroerende voorheffing

Indien u een onroerend goed koopt, wordt op deze aankoop een belasting geheven, het zogenaamde verkooprecht. Het verkooprecht wordt berekend op de verkoopprijs plus de lasten (min de voordelen), met als minimum de verkoopwaarde.

Meer informatie over de registratierechten: info over de registratierechten bij de aankoop van een woning in het Vlaams Gewest

Wanneer u een woning in uw bezit heeft, dient u jaarlijks de onroerende voorheffing te betalen. De te betalen onroerende voorheffing is gebaseerd op het (geïndexeerd) kadastraal inkomen. De onroerende voorheffing die u betaalt, bestaat uit 3 gedeelten:
1. de basisheffing is bestemd voor de Vlaamse overheid
2. op deze basisheffing mogen de provincies opcentiemen heffen
3. ook de gemeenten mogen op deze basisheffing opcentiemen heffen

Meer informatie over onroerende voorheffing: info onroerende voorheffing Vlaams Gewest