De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

dinsdag, januari 18, 2005

Als woorden niet hetzelfde betekenen

"Er zijn niet alleen woorden die in Nederland een andere betekenis hebben dan in Vlaanderen, (zoals voortvarend dat in Nederland betekent dat 'iemand iets onderneemt' en in Vlaanderen dat iemand 'gehaast' is of merkwaardig dat in Nederland de betekenis 'vreemd' heeft en in Vlaanderen 'opmerkelijk'). Ook zijn er verschillen tussen Nederland en Vlaanderen in gevoelswaarde van woorden. Zo bleek uit onderzoek onder 55 Nederlanders en 55 Vlamingen dat beide groepen het woord werk in de eerste plaats associëren met 'geld', maar dat de tweede associatie bij de Nederlanders 'leuk' is en bij de Vlamingen 'vervelend, moe'. Het woord tijd associëren beide groepen in de eerste plaats met 'te weinig', maar in Nederland is 'plannen' de tweede associatie en in Vlaanderen 'snel'."

Nederlands - Vlaams woordenboek
(Belgen.nl)

(Artikel uit: Marinel Gerritsen, 'Cultuur als spelbreker - De communicatieve gevolgen van cultuurverschillen tussen Vlaanderen en Nederland'.)