De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

woensdag, januari 12, 2005

De grensarbeidersregeling onder het nieuwe belastingverdrag met België

Met ingang van 1 januari 2003 is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België in werking getreden. Een van de meest in het oog springende wijzigingen is het feit dat de grensarbeidersregeling, zoals wij deze tot en met 31 december 2002 kenden, in het nieuwe verdrag volledig is komen te vervallen. In dit artikel gaat Marco Vermeulen van PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. te Breda allereerst kort in op de grensarbeidersregeling onder het oude verdrag. Vervolgens gaat hij in op de gevolgen van de afschaffing van de grensarbeidersregeling en bespreekt hij de compensatiemaatregelen die het nieuwe verdrag zijn opgenomen.

Artikel: De grensarbeidersregeling onder het nieuwe belastingverdrag met België

Bron: De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuid-West Nederland