De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

woensdag, januari 12, 2005

Keuzerecht: binnelands belastingplichtig

De Nederlandse belastingwetgeving biedt buitenlands belastingplichtigen die in een lidstaat van de EU of een andere verdragsland (met uitzondering van Zwitserland) (gaan) wonen, onder bepaalde voorwaarde de mogelijkheid om ervoor te kiezen om binnenlands belastingplichtig te blijven of weer te worden.

Deze keuze kan jaarlijks worden uitgebracht. Door de keuze komt de belastingplichtige onder andere in aanmerking voor de heffingskortingen, de persoonsgebonden aftrekposten en de aftrek van hypotheekrente en belastingvrijstelling in verband met de kapitaalsverzekering eigen woning voor de niet in Nederland gelegen eigen woning. Met name deze laatste twee aftrekposten kunnen interessant zijn omdat in geen enkel EU land deze aftrekposten kunnen worden genoten.

Of deze keuze voordelig is, is afhankelijk van de omvang van uw inkomen waar u in Nederland belasting over moet betalen (en dus de rente van mag aftrekken).

De belastingdienst heeft een apart rekenprogramma om te bepalen of het voordelig voor u is om gebruik te maken van het keuzerecht dat gedownload kan worden van de internetsite van de belastingdienst buitenland.

Artikel: Hypotheek & Buitenland - België

Link: rekenprogramma buitenlandse belastingplicht