De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

maandag, januari 10, 2005

Sociale zekerheid: Wonen in België werken in Nederland

Wanneer u in België woont en voor een Nederlandse werkgever uitsluitend op het grondgebied van Nederland werkt bent u in Nederland verzekerd voor ziektekosten. Er zijn twee mogelijkheden.

1. Uw bruto-loon is minder of gelijk aan € 32.600 per jaar.
U bent verplicht verzekerd voor de ZFW. U dient zich in Nederland bij een ziekenfonds in te laten schrijven. Naast de premie die op uw loon wordt ingehouden, moet u aan het ziekenfonds de nominale premie betalen. U ontvangt van het Nederlandse ziekenfonds het formulier E-106. Hiermee moet u zich vervolgens in laten schrijven bij uw Belgische ziekenfonds ten laste van de Nederlandse ziektekostenverzekering. Het Belgische ziekenfonds beslist vervolgens over de medeverzekering van de gezinsleden. Als ziekenfondsverzekerde in Nederland kunt u aanspraak maken op medische hulp in Nederland en België. U dient er wel rekening mee te houden dat als u bijvoorbeeld in Nederland naar een arts gaat, deze kosten volgens het Nederlandse stelsel worden vergoed en als u in België naar een arts gaat, deze volgens het Belgische stelstel worden vergoed. Een uitzondering hierop zijn verstrekkingen die in België niet volledig betaald worden en die in Nederland onder de AWBZ-verzekering vallen. Deze kosten kunt u wel bij het Nederlandse ziekenfonds declareren. Dit geldt zowel voor uzelf als voor uw meeverzekerde gezinsleden.

2. Uw bruto-loon is meer dan € 32.600 per jaar.
U dient zich bij een particuliere instantie te verzekeren. Er zijn verschillende particuliere verzekeraars in Nederland, tevens zijn er een paar in België. Het is hierbij belangrijk dat u vraagt om een buitenlanddekking. Daarmee bent u namelijk verzekerd in België en Nederland. U bent eveneens verzekerd voor de AWBZ omdat u in Nederland werkt. Dit geldt niet voor uw meeverzekerde gezinsleden.

Meer informatie: