De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

woensdag, januari 05, 2005

Visuminformatie

Visuminformatie voor een langdurig verblijf (minimaal 3 maanden) in België. Vreemdelingen, onderdanen van landen van de Europese Unie, die langer dan 3 maanden in België willen verblijven, zijn onderworpen aan de visumplicht (visum lange duur).

Een visum lange duur kan enkel bij de Belgische diplomatieke of beroepsconsulaire posten in wier ambtsgebied de visumaanvrager woont worden aangevraagd. Er is voorzien in procedures voor een aantal situaties zoals studies, werk, een zelfstandige activiteit, gezinshereniging, samenwonen, adoptie of huwelijk.
Over andere verzoeken beslist de Dienst Vreemdelingenzaken van geval tot geval.

Bovendien moet de aanvraag tijdig worden ingediend om een eventueel onderzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken mogelijk te maken.

Na zijn aankomst in België, dient de vreemdeling zich onverwijld bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats te melden.

Interessante links: