De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

vrijdag, februari 04, 2005

Aanvragen verblijfsvergunning

Wilt u langer dan drie maanden in België blijven, om welke reden ook, of als u er wilt werken, moet u zich binnen acht dagen na aankomst in België aanmelden in het gemeentehuis van uw woonplaats. Hier kunt u ook uw rijksregisternummer krijgen voor uw pensioenregistratie. U heeft dit registratienummer ook nodig wanneer u naar België komt om werk te zoeken met een formulier E-303.

Tijdelijk verblijf (paarse kaart)
Terwijl u werk zoekt, zal u een `Paarse kaart' (attest van immatriculatie) worden verstrekt, die drie maanden geldig is en verlengbaar tot maximaal één jaar of tot u uw permanente-verblijfskaart krijgt. Ter ondersteuning van uw aanvraag moet u drie pasfoto’s en uw huidig(e) paspoort/identiteitskaart overleggen. Uw naam en verdere gegevens worden ingeschreven in het Vreemdelingenregister. U moet hiervoor een kleine vergoeding betalen. U kunt worden verzocht te bewijzen dat u in uw onderhoud kunt voorzien en uw vingerafdrukken kunnen worden geregistreerd.

Permanent verblijf (blauwe kaart)
Zodra u een vast adres hebt en een vast inkomen zou u een blauwe kaart moeten aanvragen (verblijfskaart van een EU-onderdaan). Deze kaart is één tot vijf jaar geldig en kan zonder meer worden verlengd. U kunt een blauwe kaart aanvragen zodra u vast werk hebt (wat van het begin af aan het geval kan zijn, indien u een contract hebt van uw werknemer voor één jaar of meer). Terwijl uw aanvraag wordt behandeld, zal u een paarse kaart worden verstrekt.

Wanneer u een blauwe kaart wordt verstrekt, wordt u ingeschreven in het bevolkingsregister van uw woonplaats en moet u hen op de hoogte houden van alle adreswijzigingen en wijzigingen van uw persoonlijke staat.