De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

vrijdag, februari 04, 2005

European Employment Services

EURES (European Employment Services) is een samenwerkingsnetwerk dat het vrije verkeer van werknemers in de Europese Economische Ruimte, plus Zwitserland eenvoudiger wil maken. De arbeidsbureaus, de vakbonden en de werkgeversorganisaties maken als partners deel uit van het netwerk, dat gecoördineerd wordt door de Europese Commissie.
  • informatie, begeleiding en advies geven aan potentieel mobiele werknemers over vacatures en de levens- en arbeidsomstandigheden in de Europese Economische Ruimte;
  • assistentie bieden aan werkgevers die medewerkers uit andere landen willen aanwerven:
  • advies en begeleiding geven aan werknemers en werkgevers in grensregio's.
Voor meer informatie zie: European Employment Services

Over Belgie: Levens- en arbeidsomstandigheden