De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

donderdag, februari 17, 2005

Implementatie Europese spaarrenterichtlijn

De spaarrenterichtlijn moet leiden tot een goede informatie-uitwisseling tussen lidstaten over spaartegoeden. De Europese Raad beslist waarschijnlijk dat vanaf 2005 de lidstaten van de EU tenminste eenmaal per jaar automatisch gegevens uitwisselen over grensoverschrijdende rentebetalingen. Dit betekent voor Nederland dat het informatie uit andere landen krijgt over rentebetalingen aan Nederlandse ingezetenen (natuurlijke personen). Men verwacht daardoor een hogere opbrengst van de inkomstenbelasting van circa € 70 miljoen in 2006, oplopend naar € 95 miljoen in 2012.

Met de lidstaten België, Luxemburg en Oostenrijk is een overgangstermijn afgesproken. Zij moeten vanaf 1 januari 2005, in plaats van informatie uitwisselen, een bronbelasting inhouden op rentestromen naar andere landen.

Bron: www.gibo.nl