De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

donderdag, februari 24, 2005

No-Claim regeling per 1 januari 2005

In 2005 geldt voor alle ziekenfondsverzkerden vanaf 18 jaar de No-claimregeling. Deze regeling werkt als volgt. als u in 2005 geen kosten voor uw gezondheidszorg maakt, ontvangt u een bedrag van € 255, van uw zorgverzekeraar terug.
Om de no-claim regeling mogelijk te maken wordt de nominale premie met € 68,- per jaar verhoogd. Dat is ongeveer € 5,70 per maand. De nominale premie is het vaste bedrag dat u maandelijks rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar betaalt.

Als u in 2005 geen kosten voor uw gezondheidszorg maakt, ontvangt u een bedrag van € 255,- van uw zorgverzekeraar terug.Als u wel kosten voor uw gezondheidszorg maakt, wordt dit verrekend:

* Maakt u voor € 255,- of meer kosten, dan ontvangt u geen bedrag terug.

* Bij kosten tussen de € 0,- en € 255,- wordt de teruggaaf verminderd met de door u gemaakte kosten. Ontvangt u bijvoorbeeld € voor € 140,- zorg, dan is de teruggaaf €115,-.

-De No claim regeling geldt per persoon en niet per polis. Daarom kunnen zowel de hoofdverzekerde, de meeverzekerde partner als eventueel meeverzekerde huisgenoten van 18 jaar of ouder een teruggaaf ontvangen.

Niet elke zorgaanspraak telt mee, er zijn uitzonderingen. Huisartsbezoek, kraamzorg en verloskundige zorg tellen niet mee voor de regeling.Ook de gratis bevolkingsonderzoeken ( bijv. op borstkanker en baarmoederhalskanker) en de griepprik voor risicogroepen hebben geen invloed op de regeling.

Alle overige kosten die voor rekening komen van uw ziekenfondsverzekering, verlagen wél het bedrag dat u eventueel terugkrijgt. Bijvoorbeeld kosten voor geneesmiddelen of laboratoriumonderzoek op voorschrift van uw huisarts, hulpmiddelen of specialistische zorg.Vanzelfsprekend tellen de kosten niet mee die voor rekening komen van uw aanvullende verzekeringen ( bijv. voor fysiotherapie of tandarts ). Uw zorgverzekeraar stuurt u uiterlijk 1 april 2006 een overzicht van de door u gemaakte kosten in 2005 en de hoogte van uw eventuele No claim teruggaaf.

Let op: De in België gemaakte kosten door verplicht Nederlands ziekenfondsverzekerden tellen in het geheel niet mee voor de berekening van de No claim teruggaaf.

Grensinfopunt
Sinds een aantal maanden is het grensinfopunt weer operationeel. Het is een onafhankelijke overheidsinstelling waar u gratis terecht kunt met al u vragen over grensoverschrijdend wonen, werken en ondernemen. Op werkdagen bereikbaar tussen 8:00 uur en 16:00 uur, tel: 0800-0220145. www.grensinfopunt.nl

Nieuwe Gids voor mobiele Europese werknemers
In deze gids vindt u theoretische en praktische informatie over "grensoverschrijdend werken" binnen de Europese Unie. De gids is uitgegeven door het Europees Verbond van Vakverengingen. Gids