De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

maandag, februari 21, 2005

Sociale bescherming - Nationale voorzieningen

Gegarandeerd minimuminkomen - Begunstigden en voorwaarden: er zijn diverse soorten inkomensgaranties zoals minimumloon, ziektegeld, invaliditeitsuitkeringen, (deeltijdse) werkloosheidsuitkering, bestaansminimum nu leefloon – via OCMW, brugpensioen, overlevingspensioen, pensioen en inkomensgarantie voor ouderen.

Leefloon via het OCMW: sociale uitkering om een minimuminkomen te waarborgen aan personen met geen of weinig bestaansmiddelen. Vereisten zijn ondermeer:
  • EU-onderdaan
  • verblijfplaats in België
  • ontoereikend inkomen
  • werkbereidheid
  • geen rechthebbende zijn op sociale uitkeringen in België of buitenland.
Met aanvragers die tussen 18 en 25 jaar oud zijn wordt een integratiecontact afgesloten. Er wordt een actief onderzoek gevoerd naar mogelijke andere bestaansmiddelen. Aanvraag bij het OCMW

Inkomensgarantie voor Ouderen. IGO - De uitkering heeft tot doel, financiële hulp te bieden aan bejaarde personen die niet over voldoende middelen beschikken. De vereiste leeftijd, 62 jaar, is gelijk voor mannen en vrouwen. Die leeftijd wordt 63 jaar op 1 januari 2003, 64 jaar op 1 januari 2006 en 65 jaar op 1 januari 2009. Er wordt een onderzoek naar uw bestaansminimum gevoerd. Het recht op een bestaansminimum is een individueel recht. Contacteer de Rijksdienst voor Pensioenen als je vragen hebt.