De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

vrijdag, februari 04, 2005

Uit en invoeren van auto's

Wanneer een voertuig in een ander land van de EU is aangekocht moet de intracommunautaire verwerving worden aangeven op een Belgisch douanekantoor, noodzakelijk voor het bekomen van een vignet 705 dat dient voor de inschrijving van een voertuig.

Elk motorvoertuig moet, vooraleer het op de openbare weg mag rijden, eerst in het "repertorium van de voertuigen" van de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV) ingeschreven worden. Deze inschrijving geeft aanleiding tot de uitreiking van een inschrijvingsbewijs en een officiële nummerplaat (die achteraan op het voertuig moet aangebracht worden). Deze kan u bijvoorbeeld laten bijmaken in een sleutelwinkel of garage. Een aanhangwagen moet dezelfde nummerplaat als de wagen hebben.

De inschrijving moet aangevraagd worden door middel van het roze formulier "AANVRAAG OM INSCHRIJVING VAN EEN VOERTUIG", dat uitgereikt wordt door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, DIV - directie B2. Elk formulier heeft een voorgedrukte barcode (vak V5). Het kan op geïnformatiseerde wijze of met plakstrookjes (vignetten) aangevuld worden. Het is eentalig maar kan ook gebruikt worden om een inschrijvingsbewijs in een andere landstaal aan te vragen.

Met dit formulier kan men voertuigen van alle types (motorvoertuigen, aanhangwagens en motorfietsen) en categorieën (nieuwe voertuigen, gebruikte voertuigen en ingevoerde voertuigen) inschrijven. Het is afgedrukt op dik rooskleurig A4 papier. Twee gombanden dienen om het formulier bij het opsturen in de vorm van een omslag dicht te kleven en om het bij ontvangst door de DIV mechanisch te kunnen openen.

Voor de inschrijving van een nieuw voertuig of van een ingevoerd voertuig dient normaal geen andere document te worden bijgevoegd. Voor de inschrijving van een gebruikt voertuig dat niet vóór de inschrijving naar de automobielinspectie moet (bedrijfsvoertuigen, motorfietsen, e.a.), dient het inschrijvingsbewijs van de vorige eigenaar te worden bijgevoegd. Er wordt geen enkele kopie van dat inschrijvingsbewijs aanvaard. Alle gevraagde inlichtingen en attesten, alsook de fiscale zegels, moeten op dezelfde zijde van het formulier aangebracht worden.
De aanvrager bewaart het strookje onderaan, dat het referentienummer van het formulier vermeldt (= barcode).

Tijdens een autorit moet u rijbewijs, inschrijfbewijs en verzekeringsbewijs (groene formulier) bij de hand hebben. Bij auto's die ouder dan 4 jaar zijn moet u ook het bewijs van technische controle kunnen voorleggen. Ook moeten er in de wagen een verbanddoos, brandblusser (juiste datum!)en schadeformulier liggen. Als u verhuist moet de gemeente ook uw inschrijfbewijs aanpassen.

Infokiosk
De diensten van de D.I.V. hebben een informatiecentrum uitgebouwd dat telefonisch kan worden bereikt op het nummer (Nederlandstalig - 02/286.45.00 (Franstalig: 02/286.45.45)
Tekst voor het laatst bijgewerkt op:01/08/2003