De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

donderdag, februari 24, 2005

Vergelijking onderwijsstelsels België en Nederland

Vergelijking van onderwijsstelsels van België en Nederland

Nederland

België (Vlaanderen)

Basisschool (4 tot 12 jaar)

Kleuteronderwijs en lager onderwijs

VBO/VMBO

Beroepssecundair onderwijs (BSO)

Kort-MBO

Aanvullend secundair beroepsonderwijs (ASBO)

MAVO (12-16 jaar) en

HAVO (12-17 jaar)

Algemeen secundair onderwijs: 2º graad (ASO)

VWO en Gymnasium (12-18 jaar)

Hoger algemeen secundair onderwijs: 3º graad

Beroepsopleidende Leerweg: BOL

(MBO: 3 of 4 jarige opleidingen )

Hoger technische secundair onderwijs (*): TSO
(3º graad)

Hoger kunst secundair onderwijs: KSO (3º graad)

Beroepsbegeleidende Leerweg: BBL (Leerlingwezen 2-3 jaar deeltijdonderwijs)

Deeltijds secundair beroepsonderwijs (3 jarig) Middenstand opleidingen

Hogeschool (HBO 4 jarig)

Hogescholen (HOBU)

Universiteit (4/5 jarig)

Universiteit


Bron: EURES - European Employment Services