De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

donderdag, februari 24, 2005

Werkloosheidsregeling grensarbeiders

Of u in België of in Nederland recht hebt op werkloosheiduitkering is afhankelijk van het soort werkloosheid. Bij volledige en definitieve werkloosheid hebt u recht op een Belgische werkloosheidsuitkering (woonlandbeginsel). Dit geldt ook voor ambtenaren. Zelfs indien u nog nooit in België hebt gewerkt, hebt u recht op een Belgisch werkloosheid ’alsof’u altijd in België hebt gewerkt

Bij gedeeltelijke werkloosheid of tijdelijke werkloosheid door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld door weersomstandigheden, productievermindering) hebt u recht op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. Het begrip gedeeltelijke werkloosheid is een discussiepunt.

Een grensarbeider die volledig werkloos geworden is (géén restwerk meer heeft), maar die wel een concrete afspraak heeft over werkhervatting in Nederland of aansluitend in deeltijd blijft werken in Nederland – dit mag ook bij een andere werkgever/ uitzendbureau zijn, is gedeeltelijk werkloos en heeft dus recht op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. U heb in principe géén keuzerecht.

De Belgische werkloosheidswetgeving kent ’toelaatbaarheidsvoorwaarden’. U mag bijv. niet vrijwillig werkloos zijn of/en niet (ziek) zijn. U moet ook ter beschikking staan van de arbeidsmarkt én moet, binnen een bepaalde referteperiode, een aantal werkdagen (of gelijkgestelde dagen) kunnen bewijzen. Het aantal dagen dat u als grensarbeider in Nederland sociaal verzekerd bent geweest, moet overeenkomstig de Europese Verordening 1408/71, die de wettelijke sociale zekerheid coördineert, gelijkgesteld worden aan Belgische verzekerde dagen. Het aantal te bewijzen Nederlandse en/of Belgische dagen bedraagt:

* voor werklozen jonger dan 36 jaar: 312 werkdagen tijdens de laatste 18 maanden
* voor werklozen tussen 36 en 50 jaar: 468 werkdagen tijdens de laatste 27 maanden
* voor werklozen vanaf 50 jaar: 624 werkdagen tijdens de laatste 36 maanden.

De hoogte en duur van de Belgische werkloosheidsuitkering is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden.

Informatie over de hoogte en duur van uw werkloosheidsuitkeringen kunt u het beste stellen aan de werkloosheidsinstelling in uw woonplaats. Informatie over de formaliteiten (E 301 formulier enz) kunt krijgen bij uw UWV (GAK, Cadans, SFB enz). Ook het Bureau Belgische Zaken kan informatie verstrekken.

Werkloosheidsinstellingen:

België: www.rva.be of de Belgische vakbonden : www.abvv.be of www.acv-csc.be of www.aclvb.be.

Nederland: www.uwv.nl

Bron: EURES - European Employment Services