De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

woensdag, februari 22, 2006

Personenbelasting in België

De personenbelasting is in België de inkomstenbelasting die geheven wordt op de inkomsten van particulieren. Zij geldt enkel voor rijksinwoners. Voor niet-inwoners geldt een andere maar vergelijkbare belasting van niet-inwoners.

Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen omschrijft vier categorieën van inkomsten: inkomsten uit onroerende goederen, inkomsten uit roerende goederen, beroepsinkomsten en diverse inkomsten. De tarieven van de personenbelasting klimmen op van 25% tot 50%. Deze belasting wordt geïnd door de federale overheid, maar de gewesten en de gemeenschappen krijgen elk een afgesproken deel. Dat is de zogenaamde affectatie.

Bovenop de personenbelasting komen nog gemeentelijke opcentiemen. Die zijn verschillend van gemeente tot gemeente maar de meeste liggen tussen 6 en 8%. Dat betekent dat aan de rijksbelasting nog een percent, bijvoorbeeld 6%, toegevoegd wordt voor de gemeente.
Jaarlijks dienen bijna zes miljoen Belgen een aangifte in de personenbelasting in bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Dat kan nu ook digitaal via Tax-on-web. Samenwonende gehuwden moeten samen één enkel formulier invullen.

Bron: belasting in België