De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

woensdag, februari 22, 2006

Wie is de gemeentebelasting verschuldigd?

De door de gemeente gevestigde aanvullende belasting op de personenbelasting (PB/gem.) is verschuldigd door alle inwoners van de gemeente die belastingplichtigen zijn in de personenbelasting.

Het betreft alle natuurlijke personen die in de gemeente hun fiscaal domicilie hebben op 1 januari van het aanslagjaar en er tevens een aanslag in de personenbelasting verschuldigd zijn voor hetzelfde aanslagjaar.

Terzake is het zonder belang dat die belastingplichtigen slechts een deel van het vorige jaar in de gemeente van aanslag hebben gewoond. Een belastingplichtige kan voor één aanslagjaar immers nooit in meer dan één gemeente de PB/gem. verschuldigd zijn.

Aanslagvoeten van de gemeente- en agglomeratiebelasting