De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

dinsdag, februari 14, 2006

Ziektekostenverzekeringen in Nederland

Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel 2006. Deze brochure geeft antwoord op die vragen. De brochure is vooral bedoeld voor mensen die al enige voorkennis hebben over zorgverzekeringen. De brochure behandelt de volgende onderwerpen:
  • de Zorgverzekeringswet;
  • Wet op de Zorgtoeslag;
  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
  • internationale aspecten onder andere inroepen van zorg in het buitenland en verdragslanden;
  • samenhangende wetgeving.
Download de brochure: nieuwe zorgverzekeringsstelsel in Nederland 2006.
Datum van uitgave: oktober 2005 / Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bestelnummer 5034