De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

woensdag, maart 01, 2006

Bijhouden (vereenvoudigde) boekhouding en BTW in België

Het voeren van een boekhouding is in België een wettelijke verplichting

De opgelegde verplichtingen verschillen naargelang de aard en de omvang van uw bedrijf. Men onderscheidt hierbij de kleine ondernemingen van de middelgrote en de grote ondernemingen.

De kleine ondernemingen (dit zijn de eenpersoonszaken, de gewone commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder firma waarvan de jaaromzet - excl. BTW - niet groter is dan 500.000 euro) mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren.

Deze boekhouding omvat normaal:

1. Een inkomend facturenboek
U noteert alle aankopen van goederen en diensten die betaald werden. U nummert de facturen of nota’s chronologisch en schrijft ze in het aankoopboek in. U vermeldt het nummer, de datum, de leverancier, het bedrag en de betaaldatum. Het bedrag splitst u uit in ‘investeringen’, ‘aankopen’ en ‘kosten’. De BTW splitst u op in aftrekbare en niet-aftrekbare BTW.

2. Een uitgaand facturenboek
U noteert alle verkopen aan klanten. Ook hier nummert u de facturen en nota’s chronologisch en schrijft ze in. U splitst het bedrag uit in een maatstaf per tarief en de respectievelijk verschuldigde BTW.

3. Een dagontvangstenboek
U noteert per bedrijfszetel de ontvangsten van de activiteiten waarvoor u geen factuur moet uitreiken.

4. Een tabel van bedrijfsmiddelen

De boekhoudwetgeving spreekt ook over het bijhouden van financiële dagboeken, maar in de praktijk worden die enkel bijgehouden in een vennootschap met een volledig dubbele boekhouding. Dit is verplicht voor middelgrote en grote ondernemingen.