De avonturen van een Nederlander in België! Startpagina voor Nederlandsers in België.

woensdag, maart 01, 2006

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

VAP, de extra-legale pensioenformule voor de zelfstandige.

Zelfstandigen die de sociale bijdragen in hoofdberoep betalen, kunnen bij het sociaal verzekeringsfonds aanvullende pensioenbijdragen storten. De bijdragen zijn aftrekbaar van het beroepsinkomen en geven een besparing aan belastingen en sociale bijdragen die voordeliger is dan bij de klassieke pensioenverzekeringen (pensioensparen, levensverzekering,...).VAP-bijdragen zijn maar aftrekbaar als de sociale bijdragen van het betrokken jaar volledig betaald zijn.

Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen een VAP afsluiten, als hun sociale bijdragen minstens even hoog zijn als die van een hoofdberoep.

De bijdragen worden berekend op het beroepsinkomen van 2003.

Het bijdragepercentage kiest u zelf.
  • De minimale VAP-bijdrage bedraagt 25 euro per kwartaal
  • Men kan maximaal betalen op 28 974,38 euro. Dit geeft een premie tussen 25 euro en 642,75 euro per kwartaal, naar keuze.

Het aanvullend pensioen wordt verzekerd via Acerta bij KBC verzekeringen.

  • Bij leven keert KBC op de pensioenleeftijd een kapitaal uit. Dit kapitaal is gelijk aan de gestorte bijdragen verhoogd met een minimum gegarandeerde opbrengst (momenteel 2,50%) + jaarlijkse variabele winstdeelname en verminderd met de kosten.
  • Bij overlijden wordt de opgebouwde reserve of het kapitaal bij overlijden (indien gekozen voor deze optie) uitgekeerd aan de bij overlijden begunstigde(n) van de polis.
    Deze kapitalen worden op een voordelige manier belast.

Let wel: zelfstandigen die deel uitmaken van een groepsverzekering moeten rekening houden met de 80% regel.

Bron: Acerta.be
Bereken VAP online